Matej Thomka:

 

Rozprávali sme sa s hlavným trénerom ELIX PERFORMANCE CENTER Matejom Thomkom,...a bolo to naozaj zaujímavé rozprávanie.

Matej je diplomovaný tréner v odbore kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Po štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského ďalej rozvíja svoje vedomosti absolvovaním rôznych skolení v oblasti rozvoja a diagnostiky pohybových schopností, v oblasti prevencie zranení a výživy. Pri tréningoch využíva viac ako 13 ročné skúsenosti s tréningom profesionálnych a amatérskych športovcov. 

 

Ahoj Matej, si hlavným trénerom a spolumajiteľom, predstav nám v krátkosti bližšie Elix Performance Center. Čo je hlavnou filozofiou, resp. vašim cieľom? Všeobecne, ale aj v súvislosti s prípravou mladších profesionálnych športovcov.  Koľko má Vaše centrum trénerov a sú úzko špecializovaní na konkrétne časti prípravy? 

Elix Performance centrá sú zariadenia, kde hlavným cieľom je viesť ľudí k zdravému životnému štýlu prostredníctvom pohybu. Okrem bežnej populácie ponúkame aj služby športovcom profesionálnej ale tiež amatérskej úrovne výkonnosti. Máme k dispozícii celé portfólio služieb, ktoré si zdravý životný štýl, zdravý pohyb a zvyšovanie výkonnosti vyžaduje. Podpora regenerácie rôznymi prostriedkami, nastavenie optimálnej výživy pre zdravie a výkon, kvalitnú fyzioterapiu na riešenie bolestí, zranení či mentálny tréning, ktorý je dnes pevnou súčasťou minimálne pri tréningovom procese športovca. Všetky tieto služby zastrešuje náš tím odborníkov pozostávajúci z profesionálnych trénerov a fyzioterapeutov s najvyšším vzdelaním a skúsenosťami s prácou v športe na klubovej aj reprezentačnej úrovni. Spomeniem kluby ako futbalový a hokejový Slovan Bratislava, Dukla Trenčín či mládežnícke hokejové reprezentácie U17, U18, U20, hádzanársky tím Slovan Modra, kde pôsobia chalani z nášho tímu.

tím

Tím ELIX PERFORMANCE CENTER

Aby sme tomu správne rozumeli, Vaše centrum sa nevenuje len profesionálnym športovcom, ale aj širokej verejnosti? Čo všetko ponúkate bežnému človeku, ktorý povedzme nie je úplný začiatočník, ale má záujem o pravidelné cvičenie, udržanie zdravia, zlepšenie vytrvalosti alebo formovanie svalov?

Presne tak. Na zatiaľ dvoch pobočkách (Pezinok a Bratislava) sa okrem športovcov venujeme aj širokej verejnosti. Dalo by sa to zhrnúť veľmi jednoducho. V našom záujme je poskytnúť ľudom presne taký dokonalý servis, ako poskytujeme športovcom, akurát možno v inom objeme intenzite J rešpektujúc jeho aktuálny zdravotný stav, časové možnosti a samozrejme do určitej miery aj jeho predstavy a želania. Preto hovorím, že do určitej miery, lebo jedna z úloh je dať klientovi to čo chce, ale na druhej strane aj to, čo potrebuje. A to je veľmi dôležité. Uvedomujeme si, že život nie je len o tvrdej práci ako takej, ale aj o fyzickom a psychickom komforte a prevencii zranení a bolestí. Aj vďaka spomínaným skúsenostiam a za podpory diagnostiky vieme ušiť celý proces na mieru, a tak nájsť vyhovujúcu rovnováhu medzi potrebami a predstavami klientov. Či už ide len pravidelne cvičenie, naberanie svalovej hmoty, redukcia hmotnosti, odstraňovanie bolestí pohybového aparátu či zvyšovanie športovej výkonnosti atď.

Používate nejaké špeciálne metódy v príprave?

Neviem či je vhodné sa baviť v rovine špeciálnych metód. Dnes je trochu náročná doba v tom, že máme dostupných veľa informácii a ľudia niekedy môžu nadobudnúť pocit, že musí existovať prístup, metóda alebo spôsob, ktorý im zabezpečí úplne všetko a veľmi rýchlo. Samozrejme, aj my sa snažíme využívať inovatívne možnosti, najnovšie poznatky z oblasti športového tréningu a robiť ho efektívnejším. Ale netreba zabúdať na to, že primárne je to vždy o konzistentnosti a ochote na sebe pracovať. Učíme ľudí, že zdravý životný štýl nie je o 2 mesačnom kurze, ale je to o celoživotnej ceste, kde práve tréner má byť akýmsi mentorom v tomto smere a podpora, ktorej sme dali našu dôveru.

gym BA

ELIX PERFORMANCE CENTER Bratislava

A čo technológie? Využívate vo vašom centre niečo špeciálne? Napríklad pri diagnostike klienta? Využívate aj poznatky zo zahraničia?

Samozrejme. Tak ako v každej oblasti, aj v športovom tréningu všeobecne sú dostupné moderné zariadenia či už na diagnostiku alebo optimalizáciu samotného tréningového procesu. U nás využívame hlavne stroje značky KEISER patriace do špičky tréningového náčinia používané v tímoch NFL NHL NBA a mnohých ďalších kluboch a zariadeniach. Ide o stroje s pneumatickým odporom, kde vieme sledovať okrem odporu aj watové výkony, vieme na týchto strojoch zároveň robiť rôzne diagnostické série. Zároveň fungujeme ako showroom pre Slovenskú a Českú republiku. Pri diagnostike používame tiež niektoré najnovšie typy zariadení aj od iných výrobcov. Nie všetko je samozrejme aplikovateľné na bežnú populáciu. V možnostiach testovania využívame tiež rôzne štandardizované a jednoduché testy, aby sme vedeli nastaviť cielený tréning, tak pre športovca, ako aj pre bežného človeka.

momentka2

ELIX PERFORMANCE CENTER - tréning

Deti a mládež. Mnohí športujú už na profesionálnej úrovni, ale predsa sú to veľmi mladí ľudia vo vývoji, aké sú pri nich postupy napr. pri silových tréningoch? Kto a ako tvorí tréningovú jednotku? Aké sú najzásadnejšie rozdiely v ich príprave? Sledujete hráča aj pri hre?

Venujeme sa aj mládeži. Úrovne sú podobné ako pri dospelých. Máme tu začínajúcich profesionálov, ale aj deti, ktoré sa chcú iba hýbať v kontexte spomínaného zdravého životného štýlu. Pred tým ako sa dostaneme k tréningu je dôležité spomenúť, že všeobecne u detí to nieje na začiatku o výkonoch. Je to primárne o tom, že vnímame športové prostredie ako súčasť spoločnosti, ktoré prispieva k výchove inteligentného človeka použiteľného skôr ci neskôr v bežnom živote. Či už sa jedná o deti, ktoré sa aktívne venujú nejakému športu alebo o deti, ktoré v tom majú iba voľnočasovú záľubu. Tréningovú jednotku vždy tvorí tréner po úvodnej konzultácií a diagnostike. Samozrejme silový tréning, aj mládeže, považujeme za jeden z kľúčových. Určite sa netreba báť dogmy, ktorá tu roky prevláda, že silový tréning negatívne ovplyvňuje vývoj dieťaťa alebo, že má negatívny vplyv na rýchlosť či vytrvalosť. Samozrejme, že jednotlivé schopnosti sa do určitej miery vzájomne ovplyvňujú, ale toto v mládeži určite nemá závažný vplyv na výkon pokiaľ je celý proces správne objemovo, obsahovo a hlavne technicky nastavený. Pokiaľ si to situácia vyžaduje, naši tréneri sa chodia pozerať na zverencov aj na zápasy. Tu je ale skôr dôležitejšia komunikácia s trénermi napríklad na klube.

momentka2

ELIX PERFORMANCE CENTER - tréning

Nakoľko sme futbalovou agentúrou, najviac nás a našich čitateľov určite bude zaujímať práve práca s mladými futbalistami. Je rozdiel v príprave mladého futbalistu a napríklad hokejistu? Myslím skôr už konkrétny typ tréningu. Komplexne to zrejme bude veľmi podobné.

Začal by som obšírnejšie odpoveď na túto otázku. Dneska práve výchova, nielen mladého futbalistu, je jedna z najdiskutovanejších tém v oblasti športového tréningu mládeže. Poďme sa baviť o deťoch vo veku od 10-11 rokov. Väčšinou toto je vek, kedy sa deti začínajú učiť trénovať a prídu k nám na prvú návštevu. Aktuálne je trend výrazne skorej špecializácie čo z hľadiska dlhodobej športovej prípravy mládeže môže byť kontraproduktívne. Znamená to, že deti trávia až príliš veľa času v špecifickom prostredí (futbalové ihrisko, ľadová plocha, kurt...) čo môže spôsobiť v neskoršom veku tzv. syndróm vyhorenia, dosiahnutie nejakého výkonnostného stropu v mladom veku, vznik chronických zranení atď...Toto je strašne komplikovaná problematika, pretože určite sú argumenty, prečo práve špecifické prostredie je ten akcelerátor budúceho úspechu v športe, a naopak, sú argumenty, prečo práve príliš veľa tohto prostredia spôsobí opak. Keby som to mal definovať jednoducho, tak kľúčová je vyvážená variabilita minimálne do veku 15-16 rokov. Pokiaľ dieťa trávi veľa času v špecifickom prostredí, malo by túto aktivitu vyvažovať iným typom zaťaženia minimálne rovnakým objemom času. A toto je často krát kameň úrazu, pretože deti majú tiež školské povinnosti, potrebujú kvalitný a dostatočne dlhý spánok, čas na priateľov a rodinu. Je na racionálnom uvážení každého rodiča a dieťaťa, aký pomer medzi školou-tréningom-priateľmi a voľnočasovými aktivitami zvolia a či chcú ísť cestou výchovy profesionála-športovca. Pretože samozrejme, deň ma iba 24 hodín a nie všetko sa da skĺbiť. Každopádne u nás sa nevenujeme len silovému tréningu. Chceme vždy vychovávať komplexne pripraveného športovca, nielen po fyzickej, ale aj po mentálnej stránke. Komplexná príprava, čo sa týka rozvoja pohybových a kognitívnych schopností, plná rôznych podnetov, je zároveň najlepšia prevencia zranení. A teraz odpoveď na Vašu otázku – “Áno“ - do veku cca 16-18 rokov je ta príprava podobná v každom športe. Potom samozrejme postupne preklápame tréningový proces do rozvoja viac limitujúcich faktorov podľa typu športu.

Je zrejmé, že dôležitou súčasťou života mladého športovca je aj jeho rodina, najmä rodičia. Ako veľmi je rola rodiča dôležitá pri napĺňaní Vami zadaných cieľov?

Úloha rodiča je nezastupiteľná a jedna z najdôležitejších. Rodič je súčasťou celého procesu rozvoja hráča. Má z pohľadu času počas dňa najviac možností ovplyvňovať nastavenie mysle svojho dieťaťa. Ide tiež príkladom. Nechcem veľmi vstupovať do problematiky výchovy, lebo viem, že každý rodič robí najlepšie ako vie. Ale otvorene poviem, že dnes je to miestami katastrofa. Zase, komplikovaná téma, ale opäť skúsim  odpovedať jednoducho. Pokiaľ má dieťa doma vzor pokorných, úctivých rodičov, ktorí racionálne vnímajú úspechy či neúspechy ako súčasť života, snažia sa vždy zobrať si to pozitívne a zároveň jasne a cielene pracovať , často aj tvrdo, ale efektívne, tak potom je to skoro ideálne. Vtedy skúsenosť ukazuje, že tréning má výsledky a stáva sa radosťou nielen pre trénera. Keď sa k tomu pridá ešte aj chuť dieťaťa trénovať konzistentne, pohybový talent a intelekt, tak vtedy je priam ideálne pomýšľať aj na profesionálnu športovú kariéru. Cieľom je aj vďaka podpore rodiča nastaviť proces blížiaci sa k relatívnemu optimu. Ak sa nám to darí, proces sa tiež stáva z dlhodobého hľadiska benefitom pre deti do budúcnosti. Napríklad v podobe vynikajúcich morálno-vôľových vlastností či schopností byť lídrom a mnoho ďalších. Tieto benefity samozrejme dostane každý. Aj ten, ktorý možno zistí, že asi profesionálny športovec z nejakých dôvodov nebude alebo nechce byť.

Futbalisti sú často vystavení rôznym zraneniam (členky, kolená, hlava). Riešite v tréningových jednotkách aj prevenciu zranení? Ako?

Práve vyššie spomenutá variabilita podnetov v mladom veku je ideálny predpoklad prevencie zranení. Snažíme sa niektoré tréningy alebo ich časti cieliť na prevenciu. Ako príklad, práve silový tréning všeobecne, alebo rôzne cvičenia na deceleráciu (brzdenie pri zmenách smeru, rôzne dopady po výskokoch) pri ktorých vzniká najviac akútnych zranení. Tiež sa pozeráme na typ športu, pretože každý má svoje najčastejšie zranenia, ktoré chceme eliminovať.  V samotnom tréningu má v rámci prevencie dôležité miesto progresívny charakter zaťažovania, vďaka ktorému sa telo tiež adaptuje na stále narastajúce požiadavky výkonu. Keď už ale nejaké zranenie príde, aj s týmto si vieme bez problémov poradiť. Zabezpečujeme aj návrat športovcov do športovej aktivity po zranení. Vždy za spolupráce s lekárom, pokiaľ je to nejaký vážnejší stav.

momentka3

Konzultujete postupy s klubovými trénermi? Spolupracujete pri tvorbe tréningovej jednotky?

Našou snahou je, aby tréneri na klube vedeli o procese ktorí máme nastavený. Nie vždy je to ideálne, keďže tréner na klube ma tiež svoju predstavu o tréningovom procese. Ale vždy vieme nájsť nejaký konsenzus názorov a tak docieliť efektivitu plánu.

Bez pochýb ste dôležitou súčasťou vývoja mladého športovca. Je zrejmé, že pre úspech vo vrcholovom športe je niekoľko faktorov, ktoré takúto osobnosť formujú, ale ak to zúžime na tréning mimo ihriska, čo by ste poradili mladým športovcom, čo je určite dôležité aby v svojej športovej príprave nevynechali?

Presne tak, úspech v športe ovplyvňuje veľmi veľa faktorov. Je to množina takpovediac ozubených kolies, ktoré keď zapadnú do seba tak to vyjde. Avšak, úspech je aj tak relatívny pojem. Pre každého je úspech niečo iné. Pre niekoho je to dlhá kariéra, pre niekoho konzistentné výkony, pre niekoho peniaze, pre niekoho to, že je známa osobnosť.....Každopádne, vždy je to o dlhodobej poctivej premyslenej práci, podporenej záujmom športovca dosiahnuť spoločne s okolím vopred vybraný typ úspechu. Ak by som mal vypichnúť nejaké dve-tri veci, ktorým je potrebné sa venovať mimo tréningového prostredia a čo sa zanedbáva, tak by som hovoril určite o regenerácii. Aktívnej (strečing, rolovanie, ľahký joging) tiež - pasívnej (spánok, masáže, kvalitná strava, vo vyššom veku aj nastavenie suplementácie) a potom trochu intelektuálny rozvoj. V tomto smere ja osobne odporúčam športovcom čítať knihy...keď len 2-3 za rok, pred spaním...pár strán každý večer a bez telefónu!

Ďakujeme za rozhovor a prajeme ELIXu veľa úspechov.

Ďakujem a podobne želám všetko dobré.

Autor: STARS & FRIENDS

 

Najnovšie správy