Informácie o

Riaditeľ odboru medzinárodného skautingu – Riadi a koordinuje sieť skautov po celej Európe. Vyniká jedinečnými schopnosťami odhaliť talent a disponuje všeobecným prehľadom o talentovaných hráčoch na hráčskom trhu. Je zodpovedný za riadenie procesu vyhľadávania talentov po celom svete

Telefónne číslo
00421/917696010
V S&F od
2011