Informácie o

Managing Director –  svojimi činnosťami a aktivitami sa podieľa na riadení agentúry, pričom je zodpovedná najmä za ekonomické otázky. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti marketingu a reklamy. Disponuje taktiež skúsenosťami a znalosťami z oblasti charity, aj preto riadi filantropické aktivity nadácie S&F.

 

Telefónne číslo
00421/908740565